Afdrukken

Incassobureau stuurt spooknota in opdracht van rasvereniging

Eén van onze leden wendde zich tot KVN met de vraag haar bij te staan aangaande een kwestie met een incassobureau. Zij had een nota ontvangen voor € 169,20. Dit bedrag bestond uit drie jaar contributie voor een rasvereniging, en € 48,40 buitengerechtelijke kosten.

Ons lid had echter nimmer een schriftelijk verzoek tot lidmaatschap van de betreffende rasvereniging ingediend, iets dat conform de statuten en het huishoudelijk reglement wel noodzakelijk is om lid te kunnen worden. Wij verzochten het incassobureau daarom om ons het stuk van overtuiging toe te zenden, waaruit zou blijken dat ons lid het lidmaatschap van de rasvereniging aangevraagd had. In haar antwoord suggereerde het incassobureau een dergelijk stuk in haar bezit te hebben, doch dit pas te willen opvoeren als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure. Met dit soort intimiderende praktijken nemen wij uiteraard geen genoegen.

Onderzoek wees uit dat de oprichter van het betreffende incassobureau tevens de voormalig penningmeester van de vereniging was, welke reeds geruime tijd van dit geschil op de hoogte was. Ondertussen waren wij er ook achtergekomen dat ons lid niet het enige "lid" was dat via het incassobureau een spooknota van de desbetreffende rasvereniging gekregen had. In een volgend schrijven hebben wij het incassobureau op de hoogte gebracht van al onze bevindingen. Per ommegaande ontvingen wij antwoord: na overleg tussen het incassobureau en de voorzitter van de rasvereniging had de voorzitter opdracht gegeven om de incasso te staken.

De hele zaak was hiermee van de baan, en ons lid hoefde niets meer te betalen.

 

 

 

Adverteerder

Adverteerder

Adverteerder