Afdrukken

Bestuur rasvereniging past willekeur toe

Brief RV

Het bestuur van een rasvereniging heeft - zonder grondslag - schriftelijk aan haar leden verzocht om een brief te ondertekenen waarin gesteld wordt dat alle leden zich aan het VFR gaan houden. Tevens heeft het bestuur ook enkele leden bij voorbaat een brief doen toekomen met de opmerking dat zij van mening is dat zij het verzoek tot ondertekening niet aan deze leden hoeft voor te leggen. Een van de redenen zou volgens het bestuur zijn dat deze leden ook bij een andere vereniging bekend staan als clubfokker.

Ook heeft het bestuur - ten onrechte - gesteld: "Uit uw profilering als [club] fokker op de website van de [andere rasvereniging] kan het bestuur van de [onze rasvereniging] geen andere conclusie trekken dan dat u het [onze rasvereniging] beleid niet volgt" en "De [onze rasvereniging] schrapt u dus als fokker".

Met deze acties maakte het bestuur van deze rasvereniging een uitsplitsing van haar leden, iets wat op grond van de statuten niet mogelijk is. Het is conform de statuten van de vereniging namelijk niet mogelijk om naar believen leden als 'aparte' leden te beschouwen Volgens de regelgeving van de rasvereniging hebben leden (waaronder ook fokkers vallen) dezelfde rechten en plichten als 'gewone' leden Voorgaande maakte de gedragingen van het bestuur in strijd met het verenigingsrecht van de rasvereniging. "

Advertenties

Het bestuur had de betreffende leden tevens te kennen gegeven de bestaande advertentie-overeenkomsten met elk lid afzonderlijk, door het bestuur per direct zou worden beëindigd. Deze gang van zaken - zonder overleg en zonder grondslag - werd door onze leden niet geaccepteerd. De eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door het bestuur van de vereniging maakte de vereniging schadeplichtig.

De eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door het bestuur van de vereniging maakte de vereniging schadeplichtig

Negatieve uitlatingen

In een drietal clubbladen hebben bestuursleden zich negatief uitgelaten over de betreffende leden. In één van de clubbladen wordt door het bestuur gesteld dat het gedrag van degenen die zich afwijkend gedragen (lees: onze leden) ‘ongepast, onbeleefd, bot of lomp’ zou zijn. De uitlatingen en gedragingen van het bestuur brachten schade aan onze leden toe. De schade bestond uit reputatieschade en gederfde inkomsten als fokker.

De bestuursbesluiten in dit dossier konden stuk voor stuk als Kadi-uitspraak worden aangemerkt. Ook het gemak waarmee het bestuur zonder grondslag en zonder procedure (laat staan hoor- en wederhoor toe te passen) stelde rechten van leden te kunnen schrappen was opzienbarend

KVN heeft getracht met het bestuur van de rasvereniging in der minne tot een oplossing / overleg te komen. Helaas is gebleken dat het bestuur geen minnelijke regeling voor stond. Uit een interne e-mail van de secretaris van de rasvereniging bleek dat het bestuur de (in haar ogen) tegenstanders wenste 'te killen'.

KVN

KVN heeft in overleg met de betreffende leden het dossier overgedragen aan haar advocaat. Deze heeft het bestuur aangeschreven. Namens cliënten heeft hij verzocht hun lidmaatschap [onze rasvereniging] en ook het hun eventuele lidmaatschap [andere rasvereniging] - zonder voorbehoud - te accepteren, alle laster en smaad, onder andere via het clubblad te staken alsmede de reeds gesloten advertentie-overeenkomsten met cliënten, binnen 14 dagen na dagtekening, te respecteren. Tot slot stelde hij het bestuur en iedere bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de door cliënten reeds geleden en eventueel te lijden schade.

Uiteindelijk zag het bestuur, na ruim twee maanden van juridisch getouwtrek alsmede een gesprek tussen partijen, waarbij tevens een bestuurslid van KVN, de advocaat van KVN en de advocaat van de rasvereniging aanwezig waren, toch in dat zij fout gehandeld hadden. Tijdens het gesprek hadden de twee bestuursleden reeds excuses gemaakt voor hun handelingen. De kennel- en dekreu vermeldingen van de leden werden tot het eind van het jaar opnieuw op de website van de vereniging gepubliceerd, onze leden kregen ieder een gratis advertentie in het eerstvolgende clubblad, een gezamenlijke verklaring werd in het clubblad en op de website gepubliceerd en partijen kwamen overeen zich niet negatief over elkaar en over de rasverenigingen uit te laten.

Hiermee waren alle partijen tevreden en is de zaak afgesloten.

 

 

 

 

Adverteerder

Adverteerder

Adverteerder