• Galgo Español (Foto beschikbaar gesteld door R. Raeymakers)
 • Engelse Cocker Spaniel (Foto beschikbaar gesteld door L. Loeve)
 • Portugese Water Dog (Foto beschikbaar gesteld door E. Rijnbeek)
 • Siberian Husky (Foto beschikbaar gesteld door C. Buursma)
 • Old English Sheepdog (Foto beschikbaar gesteld door I. van Engelen)

Import jonge honden 2015

  

Via onze klankbordgroep werd onze aandacht gevestigd op van een artikel wat in de social media was geplaatst. In dit bericht werden diverse onjuistheden aangegeven met betrekking tot de nieuwe wet mbt het importeren van pups onder de 15 weken. Er werden zelfs tips gegeven die aanstoot zouden geven tot overtreding van de wet. De KVN heeft direct contact opgenomen met de NVWA, en sprak met bron van het bericht.

De KNMvB, die het bericht op het intranet voor dierenartsen had geplaatst, werd op de onjuistheid van de inhoud van het bericht gewezen. Na goed overleg is besloten om het bericht op de KNMvB website te verwijderen en op social media te laten rectificeren. Tevens werd toegezegd om in de toekomst betere navraag te doen alvorens iets op internet te plaatsen !

Een deel van dit bericht was gebaseerd op: “ARTIKEL 7 van verordening van het Europees parlement en de Raad, betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren” In de “Afwijking van de voorwaarde betreffende de vaccinatie tegen rabiës voor jonge gezelschapsdieren van de in deel A van bijlage I vermelde soorten” wordt gesuggereerd dat import van pups onder 15 weken toegestaan zou zijn. Echter, dit is conform de nieuwe wetgeving onjuist!

Lees meer over de import van jonge dieren, en vaccinatie eisen op onze pagina Kynologie in het nieuws.

Afgelopen week heeft onze voorzitter weer een gesprek gehad met een medewerker van de staatssecretaris Mevr Dijksma, met betrekking tot onze eerdere brief aan het ministerie van economische zaken over de regelgeving “import jonge honden”. Deze heeft aangegeven hier zsm op terug te komen. Uiteraard blijft de KVN er bij het ministerie op aandringen om een aanpassing te maken op deze regelgeving.

 

 • Dag van de Hond

  De KVN doet dit jaar mee aan het landelijk initiatief "DE DAG VAN DE HOND".

  Tijdens deze dag wordt er veel aandacht gegeven aan het sport en spel element wat eigenaren en hun hond beleven, en tevens wordt er voorlichting gegeven over de rashond, aanschaf en verzorging.

  Het voorlopig programma bestaat uit demonstraties van oa Breitensport, Jachthonden, reddingswerk en zal met nog veel meer activiteiten worden aangevuld.

  Lees meer...
 • Import jonge honden 2015

    

  Via onze klankbordgroep werd onze aandacht gevestigd op van een artikel wat in de social media was geplaatst. In dit bericht werden diverse onjuistheden aangegeven met betrekking tot de nieuwe wet mbt het importeren van pups onder de 15 weken. Er werden zelfs tips gegeven die aanstoot zouden geven tot overtreding van de wet. De KVN heeft direct contact opgenomen met de NVWA, en sprak met bron van het bericht.

  Lees meer...

Adverteerder

Adverteerder

Adverteerder